“Unbeatable Team filosofie”: High Performance Teams


De "Unbeatable Team Filosofie"

Teamwork: het onbaatzuchtig samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

Geïnspireerd door de elite-teams, geloven wij bij TeamForge dat elk team, ongeacht branche of sector, kan behoren tot de elite, tot de beste van de besten. Wij geloven erin, dat er in een team meer zit dan dat er vaak uitkomt. Wij hebben daarom de Unbeatable Team Filosofie ontwikkeld. Deze is gestoeld op twee essentiële kernvragen:

  1. Vraag 1: Wat maakt een team tot een elite-team?
  2. Vraag 2: Hoe train je dit?

Vraag 1: Wat maakt een team tot een elite-team?

De kern van de Unbeatable Team Filosofie wordt gevormd door de “Vier Pijlers”:

TeamForge Unbeatable Team Filosofie Referentiekaart

Een elite-team:

1. Kent haar Omgeving
Ze houden de verhouding tussen doel, missie en context continu in de gaten.
2. Heeft leren te Vertrouwen
Het team vertrouwt op zichzelf én op haar teamleden.
3. Heeft de juiste Mentaliteit ontwikkelt
Elk teamlid deelt mentaliteitskenmerken die hun houding en gedrag bepalen, waarmee de uitdagingen worden aangegaan.
4. Heeft voldoende Bescherming om haar heen
Het team heeft de focus op het teamresultaat en kan omgaan met, niet altijd te beïnvloeden, externe factoren.

Samengevat: De Omgeving is bepalend voor wat verwacht wordt van een team. Vertrouwen creëert van een groep individuen een hecht team. Mentaliteit is vervolgens bepalend voor de mate van succes. Bescherming geeft het team de ruimte te doen wat ze moeten doen en vormt daarmee het bindmiddel tussen Vertrouwen en Mentaliteit.

Vraag 2: hoe train je dit?

Ervaren doet inzien. Het is ongeveer het meest krachtige middel dat je kan gebruiken om mensen en teams te laten groeien. Niet alleen nadenken over hoe het zou moeten zijn, maar het in de praktijk ervaren.

We noemen dat de “Challenge”: real-time uitdagingen. Hier kom je niet alleen jezelf tegen, maar gaat het team ook inzien waar in het teamwork nog ontwikkelpunten zitten. Want aan de vergadertafel kunnen we met elkaar bespreken wat wel en wat niet goed gaat. De kans op sociaal-wenselijke antwoorden is daarbij groot. De praktijk kent geen “maskers” en is daarmee een beter toetsmiddel. Het team komt zichzelf letterlijk tegen en moet op zoek gaan naar oplossingen. Het team moet creatief zijn om van A naar B te komen. Dat laat zowel het individu, als ook het team groeien!